CathexisVision 2022 Brochure

The CathexisVision Video Surveillance Management Software suite provides an extensive range of sophisticated solutions to satisfy all security and infrastructure management requirements across a wide variety of market sectors. These sectors include retail, banking, mining, education campuses, residential and commercial estates, manufacturing, healthcare, transport, logistics and city surveillance among many others. The open architecture enables…

CathexisVision 2021 brosjyre

CathexisVision Video Surveillance Management Software -pakken gir et omfattende utvalg av sofistikerte løsninger for å tilfredsstille alle krav til sikkerhet og infrastrukturforvaltning på tvers av en lang rekke markedssektorer. Disse sektorene inkluderer detaljhandel, bank, gruvedrift, utdanningscampusser, bolig- og kommersielle eiendommer, produksjon, helse, transport, logistikk og byovervåking blant mange andre. Den åpne arkitekturen gjør det mulig…

CathexisVision 2020 Brochure

The CathexisVision Video Surveillance Management Software suite provides an extensive range of sophisticated solutions to satisfy all security and infrastructure management requirements across a wide variety of market sectors. These sectors include retail, banking, mining, education campuses, residential and commercial estates, manufacturing, healthcare, transport, logistics and city surveillance among many others. The open architecture enables…