Beskytte mennesker og infrastruktur

Effektiv sikkerhet og infrastrukturstyring forbedrer alle aspekter ved et utdanningsanlegg. Studenter og ansatte kan prioritere sine pedagogiske og operasjonelle mål fordi de stoler på at nettstedet er trygt og kjører effektivt. CathexisVision er en omfattende, kostnadseffektiv videoadministrasjonsløsning som kan møte de unike sikkerhetsutfordringene i utdanningssektoren, og gi en betydelig avkastning på investeringen. Programvaren integreres med…