Målbar politikk og flerlags tilnærming treffer modermengden

Ekstremt store anlegg, flere anlegg, store mengder fotgjenger- og kjøretøytrafikk og svært verdifulle eiendeler er vanlige kjennetegn ved gruvedrift. Å sikre disse gigantene er ofte et logistisk mareritt ettersom trusler fra vanlige tyver til ulovlige gruvearbeidere legges til den iboende sikkerhets- og sikkerhetsrisikoen som er synonymt med gruvekomplekser. Hi-Tech Security Solutions diskuterer løsninger med bransjespesialister.