Fremskritt innen videoanalyse

Ettersom oppløsningene til digitale overvåkingskameraer har økt og nye teknologier som termisk bildebehandling har blitt introdusert, har muligheten til å oppdage detaljer og gjenkjenne objekter blitt dramatisk forbedret. For å hjelpe til med å automatisere gjenkjenningsoppgaver og redusere sjansene for menneskelige feil, utvikles analyseteknologier kontinuerlig for å holde tritt ved ikke bare å varsle om potensielle trusler, men også redusere forekomsten av falske alarmer