Som en verdiøkende tjeneste tilbyr Cathexis opplæring til sine partnere og kunder. Kurset er en instruktørledet klasseromsopplevelse som leder kandidatene gjennom programvarens funksjoner.

Suksessfulle kandidater vil motta CathexisVision- sertifisering

Kandidatene vil lære:

  • CathexisVisions lisensieringsmodell
  • CathexisVisions evner
  • Hvordan identifisere systemkomponenter
  • Installasjon og oppsett
  • Feilsøkingsmetodikk

Dette kurset er verdifullt for systemadministratorer, forhåndssalgsingeniører, støtteingeniører eller alle som ønsker å få inngående kunnskap om CathexisVision. Primært sender Cathexis-partnere og systeminstallatører sine tekniske ansatte på kurset.

For å finne ut mer om Cathexis-trening, vennligst fyll ut skjemaet nedenfor: