Privacy Policy and Consent Notice
97.81 KB

Polityka prywatności strony internetowej

Cathexis zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i jest wrażliwy na prywatny charakter ich danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia praktyki gromadzenia i wykorzystywania danych na stronie internetowej Cathexis. Wchodząc na stronę internetową, akceptujesz i zgadzasz się z warunkami niniejszej Polityki Prywatności.

Dla celów niniejszych warunków „Cathexis” oznacza Cathexis Technologies (Pty Ltd), Cathexis Africa (Pty Ltd) oraz wszystkie ich bezpośrednie i pośrednie podmioty zależne.

Odwiedzanie naszej strony internetowej

Podczas odwiedzania strony internetowej Cathexis może być wymagane podanie informacji umożliwiających identyfikację użytkownika. Użytkownik może również zrezygnować z przekazywania Cathexis danych osobowych. Podane przez Państwa dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, firmę, stanowisko, adres, adres e-mail, Państwa działalność, zawód oraz preferencje dotyczące produktów. Oprócz takich danych, serwery internetowe firmy Cathexis mogą automatycznie zbierać informacje o użytkowaniu witryny przez użytkownika. Informacje o korzystaniu z witryny internetowej informują Cathexis o sposobie korzystania i poruszania się po witrynach internetowych przez odwiedzających i subskrybentów. Obejmuje to liczbę i częstotliwość odwiedzin każdej strony internetowej przez użytkowników, ich adresy IP oraz długość pobytu.

Dane osobowe

Cathexis nie będzie gromadzić żadnych danych osobowych użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej ani w żaden inny sposób, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę lub przekaże je nam z własnej woli. Mają Państwo możliwość wyrażenia zgody podczas rejestracji na naszej stronie internetowej. Dane użytkownika są pobierane podczas rejestracji, a użytkownicy mają dostęp do swoich informacji.

Wykorzystanie zebranych informacji

Dane osobowe zebrane na stronie internetowej będą wykorzystywane do obsługi strony internetowej i świadczenia usług lub przeprowadzania transakcji, o które prosiłeś. Cathexis może łączyć podane przez użytkownika informacje z innymi dostępnymi informacjami na jego temat, w tym z informacjami dotyczącymi korzystania z witryny oraz informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Cathexis może wykorzystywać te informacje do przetwarzania, zatwierdzania i weryfikowania wniosków o produkty i usługi. Dane osobowe użytkownika mogą być również wykorzystywane do celów, dla których użytkownik wyraźnie przekazał te informacje; do poprawy komfortu korzystania z witryny; do ulepszania i rozwijania nowych produktów, funkcji i usług; do powiadamiania użytkownika o nowych produktach, usługach i ofertach specjalnych; do dostarczania marketingowi zbiorczych informacji o bazie użytkowników i wzorcach użytkowania; oraz do umożliwienia Cathexis personalizowania reklam dla użytkowników w oparciu o ich cechy osobiste lub preferencje.

Informacje dla naszych biuletynów i komunikacji marketingowej

Użytkownicy mają możliwość wyrażenia zgody na subskrypcję naszych biuletynów i komunikatów marketingowych za pośrednictwem Sales Force™ po zarejestrowaniu się na naszej stronie internetowej. Masz możliwość zrezygnowania z wykorzystywania Twoich danych do wysyłania naszych biuletynów i komunikacji marketingowej.

Czy udostępniamy Twoje dane naszym partnerom?

Cathexis nie udostępnia Twoich danych osobowych naszym partnerom.

Informacje wymagane do celów zgodnych z prawem

Cathexis może ujawnić wszelkie informacje o Użytkowniku organom ścigania, urzędnikom państwowym lub innym władzom, jeśli Cathexis, według własnego uznania, uzna to za konieczne lub właściwe w danych okolicznościach.

Polityka zatrzymywania danych

Nie ma możliwości wygaśnięcia okresu przechowywania danych osobowych. Cathexis zastrzega sobie prawo do zachowania informacji o użytkowniku dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, zgodnie z prawem.

Cookies

Podobnie jak większość stron internetowych, Cathexis automatycznie gromadzi informacje i dane za pomocą plików „cookies”. Cookie” to mały plik tekstowy, który jest umieszczany na dysku twardym przez serwer strony internetowej, który umożliwia stronie internetowej rozpoznanie powtarzających się użytkowników, ułatwia użytkownikowi stały dostęp do strony internetowej i korzystanie z niej, a także pozwala stronie internetowej na śledzenie zachowań użytkowników i kompilację danych zbiorczych, które umożliwiają ulepszanie treści i reklamę ukierunkowaną. Plik cookie nie udostępnia Cathexis danych osobowych. Dlatego też, jeśli nie przekazałeś Cathexis żadnych danych osobowych, możesz nadal przeglądać stronę anonimowo. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak można zmienić ustawienia przeglądarki, aby je odrzucić. Jeśli użytkownik zdecyduje się na odrzucenie plików cookie, może nie być w stanie w pełni korzystać z interaktywnych funkcji witryny Cathexis lub innych odwiedzanych witryn.

W jaki sposób zapewniamy bezpieczeństwo Twoich danych

Dane osobowe, które gromadzimy na Twój temat są przechowywane na serwerach o ograniczonym dostępie. Cathexis stosuje zabezpieczenia w celu ochrony bezpieczeństwa, integralności i prywatności tych serwerów i danych użytkownika. W szczególności SSL i Cloudflare chronią Cię przed kradzieżą informacji.

Adres IP

Jeśli jesteś podłączony do Internetu, będziesz miał adres IP. Adres ten będzie automatycznie zbierany i rejestrowany w ramach połączenia komputera użytkownika z serwerem internetowym Cathexis i może zostać wykorzystany do określenia łącznej liczby wizyt w poszczególnych częściach witryny. Jeśli dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa, odpowiedni adres IP zostanie zidentyfikowany przez dostawcę usług internetowych, a z użytkownikiem może zostać nawiązany kontakt.

Korzystanie z naszej aplikacji mobilnej

Cathexis nie gromadzi żadnych danych osobowych od klientów, którzy korzystają z naszej aplikacji mobilnej. Wysyłamy anonimowe raporty o awariach, które zawierają między innymi dane o rodzaju urządzenia mobilnego używanego przez użytkownika i jego systemie operacyjnym. Te raporty o wypadkach są wysyłane tylko za Twoją zgodą.

Linki do innych stron internetowych

W przypadku korzystania z linków zewnętrznych, które mogą być zamieszczone dla Państwa wygody, należy pamiętać, że strony te nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności. Cathexis zaleca zapoznanie się z polityką prywatności każdej takiej strony internetowej w celu określenia jej wpływu na użytkownika.

Aktualizacje polityki

Cathexis może od czasu do czasu zmieniać niniejszą Politykę Prywatności, a wszelkie zmiany będą publikowane tutaj. Niezależnie od prawa do zmiany Polityki Prywatności, Cathexis nie będzie wykorzystywać danych osobowych użytkownika w sposób istotnie różniący się od niniejszej Polityki Prywatności bez uprzedniej zgody użytkownika.

Uwagi i pytania

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej polityki prywatności, chcesz wycofać zgodę, edytować swoje dane lub chciałbyś uzyskać więcej informacji na temat procesu zbierania przez nas danych, prosimy o wypełnienie formularza Skontaktuj się z nami. Cathexis zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Użytkownikiem w dowolnym momencie w sprawie problemów lub pytań. Cathexis może również powiadomić użytkownika o zmianach w Polityce prywatności lub innych zasadach lub warunkach, które dotyczą użytkownika, ale nie jest do tego zobowiązana.

Zasady i warunki

Niniejsza Polityka Prywatności podlega pod każdym względem zasadom i warunkom korzystania z witryny Cathexis.

// Ostatnia aktualizacja czerwiec 2019 r.