Zaawansowane wyszukiwanie wideo

Zaawansowane funkcje wyszukiwania wideo CathexisVision oferują zaawansowany zestaw narzędzi, które radykalnie przyspieszają proces przeglądania nagranego wcześniej materiału. Użytkownicy mogą ustawić specjalne wyszukiwania, które wyeliminują potrzebę przeglądania nieistotnych materiałów filmowych, oszczędzając wiele czasu i znacznie poprawiając ogólne bezpieczeństwo całego systemu.

AI – klasyfikacja obiektów

CathexisVision Video Analytics wykorzystuje obecnie technologię Neural Network, która umożliwia klasyfikację obiektów (ludzi, pojazdów, zwierząt itp.). Po dodaniu do naszego zaawansowanego pakietu analityki wideo (obejmującego wykrywanie przekroczenia linii i prędkości), klasyfikacja obiektów zwiększa naszą zdolność do tworzenia bardziej precyzyjnego środowiska decyzyjnego i radykalnie zmniejsza liczbę fałszywych alarmów.

Failover

System CathexisVision zapewnia pełną redundancję dzięki eleganckiej funkcji przełączania awaryjnego. Dzięki temu w przypadku awarii dowolnego serwera nagrywania i zarządzania sygnałem wizyjnym w danej lokalizacji, „serwer awaryjny” automatycznie wykona zadania uszkodzonego serwera. Dodatkowo, gdy uszkodzony serwer zostanie zastąpiony, cała konfiguracja i nagrany materiał zostanie automatycznie przeniesiony na serwer zastępczy. Dzięki temu Twoja strona działa bezproblemowo przez cały proces.

Brama zarządzania alarmami

Oprogramowanie CathexisVision Alarm Manager zapewnia ten interfejs z pełnymi dziennikami alarmów i możliwością „eskalacji” alarmów do przełożonych. Oprogramowanie zawiera kompleksową funkcję raportowania. Podobnie, w przypadku monitorowania wielu obiektów z centralnej lokalizacji, menedżer alarmów odbiera alarmy z różnych obiektów i zapewnia automatyczne połączenie z obiektami inicjującymi alarm. Podglądy wideo alarmów z klipami przed i po zdarzeniu mogą być automatycznie pobierane i archiwizowane w pomieszczeniu kontrolnym.

Cyberbezpieczeństwo – szyfrowanie

Zgodnie z naszym stałym dążeniem do zapewnienia integralności systemu i danych, dodaliśmy do naszego systemu ulepszone środki bezpieczeństwa. Oprócz istniejącego bezpiecznego szyfrowania komunikacji między systemami wewnętrznymi, CathexisVision obsługuje teraz szyfrowanie wszystkich połączeń z witrynami zewnętrznymi i oferuje cztery poziomy szyfrowania do wyboru. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, dodaliśmy także bezpieczne połączenie z kamerą IP oraz szyfrowanie danych.

Analityka wideo

CathexisVision oferuje własny pakiet analityczny, a także możliwość zintegrowania analizy na kamerze (Edge). Algorytmy dostarczane przez Cathexis obejmują wielostrefowy algorytm „SMART” uczący się wykrywania ruchu, wykrywanie porzuconych lub usuniętych obiektów, poruszanie się, prędkość, kierunek, przekraczanie linii, analizę długości kolejki i zliczanie obiektów. Nasz przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia łatwą konfigurację algorytmów, z wykorzystaniem zarówno bieżącego, jak i zarejestrowanego materiału wideo.

Automatyczne rozpoznawanie tablic rejestracyjnych (ANPR)

Znany również jako LPR (License Plate Recognition), wykorzystujemy Algorytm Rozpoznawania Znaków, dzięki któremu można zidentyfikować szczegóły tablic rejestracyjnych pojazdów. Zaawansowany algorytm został sprawdzony w ponad 200 krajach i działa zarówno ze standardowymi kamerami światła widzialnego, jak i specjalistycznymi kamerami ANPR, w zależności od wymagań i środowiska.