CatObserver

CatObserver to funkcja, która umożliwia skonfigurowanie wybranego monitora podglądowego jako „wirtualnej kamery”, dzięki czemu cała aktywność oglądana na tym ekranie komputera jest rejestrowana. Korzyści obejmują łatwą archiwizację i dostęp do wszystkiego, co operator oglądał podczas zdarzenia, bez konieczności archiwizowania lub dostępu do nagrań z wielu kamer.

Niszczenie baz danych

Opcjonalne niszczenie bazy danych to nowa funkcja, która umożliwia trwałe niszczenie materiałów wideo starszych niż ustalony przez użytkownika limit nagrań. Ta opcja oferuje korzyść w postaci zabezpieczenia prywatności i bezpieczeństwa danych poprzez zniszczenie informacji i uniemożliwienie dostania się ich w niepowołane ręce. Funkcja ta ma również dodatkową zaletę, jaką jest uwolnienie bazy danych i usunięcie obaw o to, że zabraknie miejsca na zapis. Stanowi ona nieoceniony wkład w oprogramowanie, dając użytkownikom większe możliwości i kontrolę nad sposobem przechowywania nagrań.

Cyberbezpieczeństwo – szyfrowanie

Zgodnie z naszym stałym dążeniem do zapewnienia integralności systemu i danych, dodaliśmy do naszego systemu ulepszone środki bezpieczeństwa. Oprócz istniejącego bezpiecznego szyfrowania komunikacji między systemami wewnętrznymi, CathexisVision obsługuje teraz szyfrowanie wszystkich połączeń z witrynami zewnętrznymi i oferuje cztery poziomy szyfrowania do wyboru. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, dodaliśmy także bezpieczne połączenie z kamerą IP oraz szyfrowanie danych.