Aby uniknąć nieporozumień, dołączono słowniczek terminów, w którym terminy lub akronimy mogą różnić się od standardów stosowanych w branży.