Pakiet rozwiązań i oprogramowania do zarządzania sygnałem wizyjnym Cathexis zapewnia szeroki zakres zaawansowanych opcji, narzędzi i funkcji monitoringu wideo, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą.

Firmie Cathexis powierzono bezpieczeństwo i ochronę osób i majątku w wielu różnych instytucjach rządowych na całym świecie, w tym: budynków, obiektów i operacji. CathexisVision oferuje kompleksowy pakiet usług, dostosowany specjalnie do tego sektora wysokich zabezpieczeń.

Government Brochure
Size: 1.47 MB
Download

Główne cechy

W przypadku obiektów rządowych otwarta platforma CathexisVision pozwala na stworzenie rozwiązania dostosowanego do potrzeb, które spełnia wymagania różnych aplikacji, w tym bezpieczeństwa, przepływu ruchu i zarządzania służbami ratowniczymi.

Wymagania rządowe

 • Szybkość, wydajność i dokładność
 • Wyjątkowa zdolność do integracji
 • Ogrodzenie elektryczne / centrala alarmowa / centrala pożarowa / integracja kamer
 • Ochrona obwodowa
 • Monitorowanie zdrowia
 • Wykrywanie opuszczonych działek
 • Wykrywanie gapowiczów
 • Ludzie i przepływ ruchu
 • Pełna zdolność do integracji

Rozwiązanie

 • Skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem i nadzorem
 • Środowisko pomieszczenia kontroli wysokiego poziomu
 • Zarządzanie pracownikami i gośćmi na terenie zamkniętym
 • Swobodny przepływ osób z krytycznych punktów wejścia i wyjścia
 • Elastyczność i skalowalność w celu dostosowania do rozbudowy obiektu

Cechy

Oprogramowanie CathexisVision zapewnia rozwiązania w zakresie nadzoru, które spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa wymagane w tych środowiskach dzięki następującym funkcjom:

 • Zarządzanie systemem wielowarstwowym
 • Rozwiązania hybrydowe IP i analogowe
 • Obsługa kamery megapikselowej
 • Inteligentna analiza wideo
 • Nieograniczona skalowalność
 • Integracja kontroli dostępu
 • Możliwość zarządzania na odległość i w wielu miejscach
 • Scentralizowane zarządzanie alarmami
 • Zaawansowany monitoring zdrowia
 • Łączność mobilna
 • Alarmy z czarnym ekranem na ścianie wideo
 • Skalowalność i elastyczność

Integracja

Jedną z głównych cech wyróżniających Cathexis jest możliwość integracji różnych systemów firm trzecich. Integracja jest wzmocniona przez wcześniej ustalone działania na podstawie informacji otrzymanych z różnych systemów oraz powiązanie określonych działań ze zdarzeniami. Integracja systemów stron trzecich w celu skutecznego monitorowania pomieszczenia kontrolnego, obejmuje:

 • Kamery
 • Kontrola intruzów i dostępu
 • Panele przeciwpożarowe
 • Panele alarmowe
 • Ochrona obwodowa

Monitorowanie zdrowia

Rozwiązanie Cathexis zapewnia ciągłe monitorowanie wszystkich komponentów, w tym integralności sprzętu i oprogramowania, dostarczając automatycznych ostrzeżeń o wszelkich możliwych zbliżających się awariach. Inżynierowie zajmujący się konserwacją mogą przeprowadzić konserwację korygującą zanim system ulegnie awarii.

Zarządzanie alarmami

 

 

Pełne zarządzanie alarmami przez użytkownika umożliwia skuteczną obsługę alarmów i zdarzeń, a także rejestruje wszystkie działania podejmowane przez operatorów i umożliwia menedżerom generowanie raportów w celu bieżącej optymalizacji systemu.

Zaawansowane narzędzia wyszukiwania CathexisVision umożliwiają operatorom szybkie i efektywne wyszukiwanie odpowiednich materiałów wideo i danych związanych z określonym zdarzeniem, co ułatwia natychmiastową reakcję. Funkcje te obejmują ścieżki aktywności, wyszukiwanie ruchu, wyszukiwanie migawkowe, wyszukiwanie na osi czasu i eksplorację bazy danych.

Zdarzenia lub alarmy mogą być wyzwalane z wielu różnych źródeł, w tym:

 • Analityka wideo (oparta na serwerze lub kamerze)
 • Wkłady fizyczne
 • Wyzwalacze z systemów innych firm (takich jak centrale pożarowe, centrale włamaniowe, systemy kontroli dostępu itp.)
 • Alarmy techniczne (np. awarie kamer, przełączanie awaryjne)
 • Wyzwalacze użytkownika

Następnie można podjąć działania w zależności od otrzymanych wyzwalaczy. Działania te mogą obejmować:

 • Przełączanie kamery na wybrany obszar na ścianie wideo
 • Przesunięcie kamery PTZ do wybranej strefy
 • Odtwarzanie tonów w pomieszczeniu kontrolnym lub w innym miejscu obiektu
 • Wysyłanie powiadomienia do klienta zarządzającego alarmami w pomieszczeniu kontrolnym
 • Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do wybranych odbiorców
 • Przełączanie wyjścia (np. światło ostrzegawcze, syrena)
 • Sterowanie systemem strony trzeciej