Jako usługę dodaną Cathexis oferuje szkolenia swoim partnerom i klientom. Kurs jest
instruktor
to doświadczenie w klasie, które prowadzi kandydatów przez funkcje oprogramowania.

Miejsca są zapewnione po uiszczeniu opłaty za kurs.

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie proces certyfikacji, otrzymają CathexisVision
certyfikacja

Kandydaci nauczą się:

  • Model licencjonowania CathexisVision
  • Możliwości systemu CathexisVision
  • Jak zidentyfikować elementy systemu
  • Instalacja i konfiguracja
  • Metodologia wykrywania usterek

Kurs ten jest przydatny dla administratorów systemów, inżynierów ds. sprzedaży przedsprzedażnej, inżynierów wsparcia technicznego oraz wszystkich osób, które chciałyby zdobyć dogłębną wiedzę na temat CathexisVision. Przede wszystkim partnerzy firmy Cathexis i instalatorzy systemów wysyłają na kurs swój personel techniczny.

Aby dowiedzieć się więcej o szkoleniach Cathexis, wypełnij poniższy formularz: