Szkolenie

Jako usługę dodaną Cathexis oferuje szkolenia swoim partnerom i klientom. Kurs jest
instruktor
to doświadczenie w klasie, które prowadzi kandydatów przez funkcje oprogramowania.

Miejsca są zapewnione po uiszczeniu opłaty za kurs.

Kandydaci, którzy przejdą pomyślnie proces certyfikacji, otrzymają CathexisVision
certyfikacja

Kandydaci nauczą się:

 • Model licencjonowania CathexisVision
 • Możliwości systemu CathexisVision
 • Jak zidentyfikować elementy systemu
 • Instalacja i konfiguracja
 • Metodologia wykrywania usterek

Szkolenie kontaktowe

Do you work with a Cathexis partner?

Kurs ten jest przydatny dla administratorów systemów, inżynierów ds. sprzedaży przedsprzedażnej, inżynierów wsparcia technicznego oraz wszystkich osób, które chciałyby zdobyć dogłębną wiedzę na temat CathexisVision. Przede wszystkim partnerzy firmy Cathexis i instalatorzy systemów wysyłają na kurs swój personel techniczny.

Warunki szkolenia

Prosimy o zwrócenie uwagi na poniższe warunki dotyczące zdalnego szkolenia Cathexis. Pełne T&Cs zostaną dostarczone, gdy kandydaci zapiszą się na kurs.

 • Miejsca są uważane za zarezerwowane po otrzymaniu płatności przez Cathexis (klienci za pobraniem lub zamówienia zakupu od istniejących klientów).
 • Szkolenie odbędzie się w ciągu 5 dni, podczas których odbędą się zdalne sesje edukacyjne po 2h 30min każda.
 • Po zakończeniu sesji edukacyjnych każdy kandydat przystąpi do 2-godzinnego egzaminu praktycznego w celu uzyskania certyfikatu w zakresie korzystania z CathexisVision.
 • Certyfikacja Cathexis wymaga zaliczenia egzaminu certyfikacyjnego na poziomie minimum 70%.
 • Aby zapisać się na ten kurs prowadzony przez instruktora online, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected] z wymaganiami dotyczącymi szkolenia.
 • Jeśli płatność nie wpłynie w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu, zamówienie na szkolenie zostanie uznane za anulowane.
 • Po zakończeniu rejestracji na kurs i dokonaniu płatności do kandydata/pracodawcy kandydata zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem zarezerwowanego miejsca.
 • Dla wszystkich kursów Cathexis, zastępstwa są dozwolone do 48 godzin roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Skontaktuj się z Cathexis Training co najmniej 48 godzin roboczych przed rozpoczęciem zajęć, aby zorganizować zastępstwo kandydata.
 • W przypadku braku kontaktu z Cathexis Training w określonym czasie obowiązywania zasad anulowania nie przysługuje zwrot kosztów ani zmiana harmonogramu.
 • Certyfikacja Cathexis zostanie przyznana kandydatom, którzy uzyskają minimum 70% pozytywnego wyniku z egzaminu certyfikacyjnego. Należy pamiętać, że certyfikat może zostać wydany dopiero po wypełnieniu i odesłaniu do Cathexis pełnego formularza Training Terms & Conditions.
 • Kandydaci, którzy nie zdadzą egzaminu, mogą go powtórzyć raz bez konieczności ponownego zapisywania się na kurs. Jeśli kandydat nie zaliczy drugiego egzaminu praktycznego, będzie musiał ponownie zgłosić się na kurs i wnieść zmienioną opłatę, zgodnie z ustaleniami z Cathexis.
 • Certyfikacja jest ważna przez okres 3 lat od daty wydania.

Naszym zamiarem jest unikanie odwoływania lub zmiany terminów wszelkich szkoleń. Niestety okoliczności czasami wymagają, aby zajęcia zostały odwołane lub przełożone przez kandydata lub Cathexis.

 • Wszystkie odwołania muszą być potwierdzone na piśmie, a nie w formie rozmowy telefonicznej w celach ewidencyjnych.
 • Rezygnacje otrzymane do 10 dni roboczych przed planowanym terminem zajęć nie będą obciążone opłatą za szkolenie.
 • Rezygnacja otrzymana na 1-10 dni roboczych przed planowaną datą zajęć zostanie zafakturowana w wysokości 50% pełnej opłaty za szkolenie według uznania Cathexis.
 • W przypadku niestawienia się na szkolenie należy uiścić pełną opłatę za szkolenie; termin zastępczy może zostać podany według uznania Cathexis w związku z okolicznościami zmiany harmonogramu dla danego regionu.
 • Proszę pamiętać, że w przypadku rezygnacji lub niestawienia się na zajęcia, będą Państwo odpowiedzialni za uiszczenie pełnej opłaty za szkolenie.
 • W celu zmiany terminu zajęć należy skontaktować się z zespołem Cathexis Training za pośrednictwem poczty elektronicznej co najmniej 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia zajęć.
 • Cathexis zastrzega sobie prawo do odwołania lub przełożenia zaplanowanej klasy szkoleniowej w oparciu o wymagania dotyczące minimalnej frekwencji, dostępności instruktora lub z innych powodów, według własnego uznania.
 • Jeśli zajęcia zostaną odwołane, zostaniesz o tym powiadomiony e-mailem co najmniej 48 godzin roboczych przed rozpoczęciem zajęć. Cathexis dołoży wszelkich starań, aby przełożyć zajęcia bez dodatkowych kosztów w rozsądnym terminie.
 • Cathexis zastrzega sobie prawo do zastąpienia potencjalnego kandydata, jeśli jego płatność nie została zrealizowana niezależnie od wcześniejszej komunikacji. Kandydatowi, który został zastąpiony, zostanie przedstawiony zastępczy termin szkolenia.
 • Znajomość obsługi komputera – wszyscy kandydaci muszą posiadać podstawową znajomość obsługi komputera
 • Ogólna wiedza na temat konfiguracji kamer i sieci
 • Połączenie internetowe z odpowiednim dostępem sieciowym do zewnętrznej strony Cathexis dla każdego kandydata.
 • Komputer z dwoma monitorami (jeden do oglądania prezentera, drugi do korzystania z oprogramowania Cathexis)
 • Aplikacja Zoom zainstalowana na komputerze dla zdalnych lekcji
 • Zestaw słuchawkowy i kamera internetowa

Cathexis wymaga gromadzenia danych osobowych w celu rejestrowania obecności i generowania certyfikatów. Dane osobowe zebrane od stażystów będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu, w sposób zgodny z prawem i przejrzysty. Cathexis zobowiązuje się do ochrony prywatności użytkowników i zabezpieczania wszelkich danych osobowych, które nam przekazują. Cathexis nie będzie ujawniać żadnych informacji osobom trzecim z jakiegokolwiek powodu bez uzyskania wcześniejszej zgody na takie działanie.