Pakiet rozwiązań i oprogramowania do zarządzania sygnałem wizyjnym Cathexis zapewnia szeroki zakres zaawansowanych opcji, narzędzi i funkcji monitoringu wideo, które spełniają wszystkie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania infrastrukturą.

Globalna poprawa szerokości pasma utrwaliła wykładniczy wzrost branży zdalnego monitoringu.

Od ponad dziesięciu lat firma Cathexis jest liderem tej technologii, opracowując gamę najbardziej zaawansowanych rozwiązań do zdalnego monitorowania.

Cathexis oferuje dostawcom usług zdalnego monitorowania wyjątkową i kompleksową gamę rozwiązań zwiększających potencjał monitorowania dzięki potężnym możliwościom integracji, rozwiązaniom do monitorowania stanu zdrowia, a także elastycznej i hybrydowej architekturze.

Remote Monitoring Brochure
Size: 687.77 KB
Download

Główne cechy

Wymagania dotyczące zdalnego monitorowania

 • Wielokrotne strumieniowanie wideo dla kamer
 • Transkodowanie wideo w celu obsługi niskiej przepustowości
 • Kompletna sterownia w środowisku wielostanowiskowym
 • Scentralizowane zarządzanie alarmami
 • Zdalne monitorowanie zdrowia
 • Dwukierunkowy dźwięk

Rozwiązanie

Dzięki bezproblemowej elastyczności i możliwości skalowania, Cathexis zapewnia najbardziej idealne rozwiązanie produktowe, połączone z całą niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa mienia. Cathexis wykracza poza nadzór, oferując zaawansowane narzędzie do zarządzania, które umożliwia operatorom i menedżerom funkcjonowanie w wielowarstwowym środowisku kontroli.

Cechy

Oprogramowanie CathexisVision zapewnia rozwiązania w zakresie nadzoru, które spełniają wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa wymagane w tych środowiskach dzięki następującym funkcjom:

 • Zarządzanie systemem wielowarstwowym
 • Rozwiązania hybrydowe IP i analogowe
 • Obsługa kamery megapikselowej
 • Inteligentna analiza wideo
 • Nieograniczona skalowalność
 • Integracja kontroli dostępu
 • Możliwość zarządzania na odległość i w wielu miejscach
 • Scentralizowane zarządzanie alarmami
 • Zaawansowany monitoring zdrowia

Integracja

Jedną z głównych cech wyróżniających Cathexis jest możliwość integracji różnych systemów firm trzecich. Integracja jest wzmocniona przez predefiniowane działania na podstawie informacji otrzymanych z różnych systemów oraz powiązanie określonych działań ze zdarzeniami. Integracja systemów stron trzecich dla efektywnego monitorowania pomieszczenia kontrolnego, obejmuje:

 • Kontrola dostępu
 • Panele alarmowe
 • Panele przeciwpożarowe

Monitorowanie zdrowia

Rozwiązanie Cathexis zapewnia ciągłe monitorowanie wszystkich komponentów, w tym integralności sprzętu i oprogramowania, dostarczając automatycznych ostrzeżeń o wszelkich możliwych zbliżających się awariach. Inżynierowie zajmujący się konserwacją mogą przeprowadzić konserwację korygującą zanim system ulegnie awarii.

Zarządzanie alarmami

 

 

Pełne zarządzanie alarmami przez użytkownika umożliwia skuteczną obsługę alarmów i zdarzeń, a także rejestruje wszystkie działania podejmowane przez operatorów i umożliwia menedżerom generowanie raportów w celu bieżącej optymalizacji systemu.

Zaawansowane narzędzia wyszukiwania CathexisVision umożliwiają operatorom szybkie i efektywne wyszukiwanie odpowiednich materiałów wideo i danych związanych z określonym zdarzeniem, co ułatwia natychmiastową reakcję. Funkcje te obejmują ścieżki aktywności, wyszukiwanie ruchu, wyszukiwanie migawkowe, wyszukiwanie na osi czasu i eksplorację bazy danych.

Zdarzenia lub alarmy mogą być wyzwalane z wielu różnych źródeł, w tym:

 • Analityka wideo (oparta na serwerze lub kamerze)
 • Wkłady fizyczne
 • Wyzwalacze z systemów innych firm (takich jak centrale pożarowe, centrale włamaniowe, systemy kontroli dostępu itp.)
 • Alarmy techniczne (np. awarie kamer, przełączanie awaryjne)
 • Wyzwalacze użytkownika

Następnie można podjąć działania w zależności od otrzymanych wyzwalaczy. Działania te mogą obejmować:

 • Przełączanie kamery na wybrany obszar na ścianie wideo
 • Przesunięcie kamery PTZ do wybranej strefy
 • Odtwarzanie tonów w pomieszczeniu kontrolnym lub w innym miejscu obiektu
 • Wysyłanie powiadomienia do klienta zarządzającego alarmami w pomieszczeniu kontrolnym
 • Wysyłanie wiadomości SMS lub e-mail do wybranych odbiorców
 • Przełączanie wyjścia (np. światło ostrzegawcze, syrena)
 • Sterowanie systemem strony trzeciej