Durban’s uShaka Sea World jest domem dla rodziny delfinów butlonosych. South African Association for Marine Biological Research (SAAMBR) opiekuje się delfinami, a dobrostan zwierząt jest dla SAAMBR najwyższym priorytetem. Aby badać zachowania delfinów w celu wspierania ich dobrostanu, SAAMBR okresowo musi obserwować delfiny przez 24 godziny na dobę. Wyzwaniem była obserwacja delfinów w warunkach słabego oświetlenia, z przyjaznym dla użytkownika interfejsem. Wcześniej nie było dostępne nagranie nocne przy słabym oświetleniu, bez podczerwieni. Nocne nagrania z kamer pozwoliłyby na analizę zachowań delfinów przez całą dobę. Durban, subtropikalne miasto na wschodnim wybrzeżu RPA, jest rodzinnym miastem Cathexis. Z przyjemnością przekazaliśmy licencje, aby pomóc w obserwacji i analizie zwyczajów delfinów, robiąc swoją część dla wsparcia dobrostanu delfinów.

  • Obsługa kamer IP
  • Zaawansowane wyszukiwanie wideo
  • Możliwość integracji z podmiotami zewnętrznymi
UShaka Dolphinarium Case Study
Size: 751.47 KB
Download

Streszczenie

Klient: Południowoafrykańskie Stowarzyszenie Badań Biologii Morskiej


Rynek pionowy:
Badania/Konserwacja


Położenie:
uShaka Sea World, Durban, Republika Południowej Afryki


Instalator:
Enforce Security

Dystrybutor: Compass Visual Security


Zastosowanie:
Dostarczenie systemu umożliwiającego obserwację delfinów przez 24 godziny na dobę, z zaawansowanymi narzędziami do przeszukiwania wideo, umożliwiającymi analizę materiału filmowego, oraz łatwym w obsłudze interfejsem dla użytkowników bez doświadczenia operacyjnego w pomieszczeniu kontroli bezpieczeństwa.


Pakiet:
CathexisVision Premium

Główne cechy:

  • Obsługa kamer IP
  • Zaawansowane wyszukiwanie wideo
  • Możliwość integracji z podmiotami zewnętrznymi

Rozwiązania

Współpracujemy z Axis Communications jako partnerem technologicznym oraz Enforce Security jako integratorem systemów.

Kamery

Rozwiązanie dla instalacji CCTV obejmowało

  • 6 kamer Axis na miejscu
  • 5 kamer P3245-VE
  • 1 kamera M3105-VE

W przypadku kamer P3245-VE istnieje możliwość nagrywania zarówno wideo jak i audio.

Interfejs

Ponieważ biolodzy morscy, którzy badają delfiny, nie mają wykształcenia w dziedzinie bezpieczeństwa ani doświadczenia w operacjach w pomieszczeniu kontrolnym, przyjazny interfejs i zestawy narzędzi firmy Cathexis stanowią uzupełnienie innych elementów tej instalacji.

Przechowywanie

Dostarczyliśmy rozwiązanie pokładowej pamięci masowej z serwerem Cathexis.

W delfinarium uShaka Sea World rozwiązanie CathexisVision VMS skutecznie współpracuje z kamerami monitoringu, zapewniając naukowcom przyjazny dla użytkownika system, za pomocą którego mogą obserwować i badać delfiny.