CathexisVision MultiSite

CathexisVision MultiSite CathexisVision MultiSite to ekonomiczne rozwiązanie do monitorowania wielu lokalizacji. Dostęp do instalacji MultiSite można uzyskać za pośrednictwem interfejsu użytkownika Carbon. Połączenie MultiSite umożliwia użytkownikowi wyświetlanie/przeglądanie kamer i innych zasobów z wielu lokalizacji, nawigując za pomocą następujących zakładek: Monitorowanie strony Bazy danych Mapy Konfiguracja Wyszukiwanie funkcji Archive Player Monitory lokalizacji Poszczególne witryny mogą wybrać,…

CathexisVision Enterprise

Zarządzanie bez ograniczeń CathexisVision Enterprise to nasze najlepsze rozwiązanie do scentralizowanego zarządzania instalacjami. Zarządzanie tysiącami kamer, systemami innych firm, sprzętem i dostępem użytkowników – wszystko z jednego miejsca. Pulpit nawigacyjny wydajności sprzętu Kompleksowy rejestr składników majątku Scentralizowane zarządzanie użytkownikami – dostosowanie dostępu na podstawie regionu lub roli Ściana wideo dla przedsiębiorstw Ulepszony interfejs alarmów i…

Ściana wideo

Ściana wideo CathexisVision wyświetla obraz na wielu monitorach, na których operatorzy mogą inteligentnie zarządzać obrazem. Układ kamer i sekwencji może być sterowany w celu automatycznego przełączania kamer na monitory lub panele, po wystąpieniu określonego zdarzenia. Układy monitorów są sterowane za pomocą interaktywnego panelu mimicznego, a na ścianie wideo możliwy jest podgląd kamer. System CathexisVision umożliwia…

Failover

System CathexisVision zapewnia pełną redundancję dzięki eleganckiej funkcji przełączania awaryjnego. Dzięki temu w przypadku awarii dowolnego serwera nagrywania i zarządzania sygnałem wizyjnym w danej lokalizacji, „serwer awaryjny” automatycznie wykona zadania uszkodzonego serwera. Dodatkowo, gdy uszkodzony serwer zostanie zastąpiony, cała konfiguracja i nagrany materiał zostanie automatycznie przeniesiony na serwer zastępczy. Dzięki temu Twoja strona działa bezproblemowo przez cały proces.

Brama zarządzania alarmami

Oprogramowanie CathexisVision Alarm Manager zapewnia ten interfejs z pełnymi dziennikami alarmów i możliwością „eskalacji” alarmów do przełożonych. Oprogramowanie zawiera kompleksową funkcję raportowania. Podobnie, w przypadku monitorowania wielu obiektów z centralnej lokalizacji, menedżer alarmów odbiera alarmy z różnych obiektów i zapewnia automatyczne połączenie z obiektami inicjującymi alarm. Podglądy wideo alarmów z klipami przed i po zdarzeniu mogą być automatycznie pobierane i archiwizowane w pomieszczeniu kontrolnym.

Analityka wideo

CathexisVision oferuje własny pakiet analityczny, a także możliwość zintegrowania analizy na kamerze (Edge). Algorytmy dostarczane przez Cathexis obejmują wielostrefowy algorytm „SMART” uczący się wykrywania ruchu, wykrywanie porzuconych lub usuniętych obiektów, poruszanie się, prędkość, kierunek, przekraczanie linii, analizę długości kolejki i zliczanie obiektów. Nasz przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia łatwą konfigurację algorytmów, z wykorzystaniem zarówno bieżącego, jak i zarejestrowanego materiału wideo.