Dynamiczny wybór strumienia wideo

CathexisVision wykorzystuje dynamiczny wybór strumienia wideo do optymalizacji wyświetlania obrazu na żywo na monitorach ścian wideo. Inteligentny dobór dopasowanego strumienia wizyjnego do rozdzielczości wyświetlania monitora jest realizowany poprzez wybór strumienia wizyjnego z kamery o najniższej rozdzielczości, która odpowiada obszarowi wyświetlania na wybranym wideomonitorze, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej możliwej gęstości pikseli wyświetlanego obrazu. Główną korzyścią jest…

Zapis krawędziowy kamery

Możliwość zapisu obrazu na wbudowanej pamięci masowej kamery IP gwarantuje, że w przypadku awarii infrastruktury sieciowej nie dojdzie do utraty materiału wideo. Chociaż system CathexisVision zawsze miał możliwość zarządzania i pobierania nagrań z krawędzi, rozwiązanie zostało wzbogacone o możliwość automatycznego odzyskiwania tego materiału z krawędzi i ponownego umieszczania go w głównej bazie danych po przywróceniu…

Zabezpieczenie kamery przed sabotażem

CathexisVision 2017 wyposażony jest w kompletną technologię antytamperową, która powiadomi centralę za pomocą alarmu w przypadku jakiegokolwiek temperowania kamery monitoringu IP, w tym: zakrywania obiektywu lub malowania sprayem. Klienci mogą również włączyć zdefiniowaną przez użytkownika specyficzną akcję dla alarmu, której osoba manipulująca urządzeniem nie będzie świadoma.