CathexisVision wykorzystuje dynamiczny wybór strumienia wideo do optymalizacji wyświetlania obrazu na żywo na monitorach ścian wideo. Inteligentny dobór dopasowanego strumienia wizyjnego do rozdzielczości wyświetlania monitora jest realizowany poprzez wybór strumienia wizyjnego z kamery o najniższej rozdzielczości, która odpowiada obszarowi wyświetlania na wybranym wideomonitorze, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej możliwej gęstości pikseli wyświetlanego obrazu.

Główną korzyścią jest to, że obciążenie procesora i pamięci stacji przeglądania w przypadku obrazów z wielu dynamicznych strumieni wideo jest znacznie zmniejszone, co pozwala na zwiększenie liczby obrazów z kamer przy takich samych wymaganiach sprzętowych. I odwrotnie, ze względu na zwiększoną wydajność dekodowania wideo przez Viewing Station, można uzyskać oszczędności sprzętowe dzięki zastosowaniu mniej wydajnego procesora i/lub mniejszej ilości pamięci.

Jeśli np. jak na załączonej/powyższej grafice monitor jest HD, to wystarczy pojedynczy strumień HD, aby zapewnić pojedynczy obraz pełnoekranowy w tej rozdzielczości. Jeśli wymagany jest jednoczesny podgląd z 4 kamer HD, to aby zachować taką samą gęstość pikseli dla obrazu z każdej kamery, wymagany jest tylko strumień wideo ¼ HD z każdej kamery, aby osiągnąć maksymalną rozdzielczość pełnoekranową HD dla wszystkich 4 strumieni wideo.