Zaawansowane wyszukiwanie wideo

Zaawansowane funkcje wyszukiwania wideo CathexisVision oferują zaawansowany zestaw narzędzi, które radykalnie przyspieszają proces przeglądania nagranego wcześniej materiału. Użytkownicy mogą ustawić specjalne wyszukiwania, które wyeliminują potrzebę przeglądania nieistotnych materiałów filmowych, oszczędzając wiele czasu i znacznie poprawiając ogólne bezpieczeństwo całego systemu.

AI – klasyfikacja obiektów

CathexisVision Video Analytics wykorzystuje obecnie technologię Neural Network, która umożliwia klasyfikację obiektów (ludzi, pojazdów, zwierząt itp.). Po dodaniu do naszego zaawansowanego pakietu analityki wideo (obejmującego wykrywanie przekroczenia linii i prędkości), klasyfikacja obiektów zwiększa naszą zdolność do tworzenia bardziej precyzyjnego środowiska decyzyjnego i radykalnie zmniejsza liczbę fałszywych alarmów.

Zarządzanie obrazami referencyjnymi

Funkcja ta umożliwia upewnienie się, że kamery zawsze pokazują pożądany widok, a tym samym sygnalizuje celowe lub niezamierzone manipulowanie kamerą lub zmianę jej położenia. Każdy ruch kamery lub zmiana widoku z kamery w stosunku do widoku odniesienia zostanie wskazana w tej funkcji z procentową zmianą bieżącego widoku z kamery w stosunku do obrazu odniesienia.

Heatmaps

Mapy ciepła mogą być stosowane jako nakładki na wybrane kamery w celu uzyskania szybkiego przeglądu obszarów ruchu w obrębie widoku z kamery. Mapa ciepła pokazuje kolorową mapę nałożoną na obraz wideo, przedstawiającą ilość ruchu w obrębie danego widoku z kamery. Dzięki tej nowej funkcji system CathexisVision wykorzystuje dane zestawione z Motion Database w celu wskazania obszarów ruchu.

Wykrywanie masek

Dodaliśmy do CathexisVision funkcje wspierające środki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się Covid-19. Dzięki dodaniu wykrywania masek do naszych opcji analitycznych użytkownicy mogą skonfigurować system tak, aby uruchamiał określone działania w zależności od tego, czy wykryto, że dana osoba ma na sobie maskę, czy nie.

Algorytm fizycznego oddalania się

Dystans fizyczny jest kluczowym krokiem w obniżeniu ryzyka przeniesienia Covid-19. Do opcji analitycznych CathexisVision dodano kolejny algorytm – people proximity. Korzystając z najnowszych funkcji systemu CathexisVision, oprogramowanie śledzi aktywność za pomocą analizy bliskości osób, automatycznie identyfikując przypadki, w których osoby znajdują się bliżej niż skonfigurowana odległość.