Funkcja ta umożliwia upewnienie się, że kamery zawsze pokazują pożądany widok, a tym samym sygnalizuje celowe lub niezamierzone manipulowanie kamerą lub zmianę jej położenia. Każdy ruch kamery lub zmiana widoku z kamery w stosunku do widoku odniesienia zostanie wskazana w tej funkcji z procentową zmianą bieżącego widoku z kamery w stosunku do obrazu odniesienia.

Nasz zaawansowany algorytm adaptacyjnego dopasowania wzorów zapewnia, że nawet w zmiennych warunkach środowiskowych porównania obrazów referencyjnych są dokładne. Oznacza to, że jeśli ustawisz obraz referencyjny kamery w ciągu dnia, algorytm „dostosuje się” po porównaniu z obrazem nocnym. Zapewniamy również możliwość eksportu obrazów referencyjnych w celu ich późniejszego odszukania.