AI – klasyfikacja obiektów

CathexisVision Video Analytics wykorzystuje obecnie technologię Neural Network, która umożliwia klasyfikację obiektów (ludzi, pojazdów, zwierząt itp.). Po dodaniu do naszego zaawansowanego pakietu analityki wideo (obejmującego wykrywanie przekroczenia linii i prędkości), klasyfikacja obiektów zwiększa naszą zdolność do tworzenia bardziej precyzyjnego środowiska decyzyjnego i radykalnie zmniejsza liczbę fałszywych alarmów.

Zarządzanie obrazami referencyjnymi

Funkcja ta umożliwia upewnienie się, że kamery zawsze pokazują pożądany widok, a tym samym sygnalizuje celowe lub niezamierzone manipulowanie kamerą lub zmianę jej położenia. Każdy ruch kamery lub zmiana widoku z kamery w stosunku do widoku odniesienia zostanie wskazana w tej funkcji z procentową zmianą bieżącego widoku z kamery w stosunku do obrazu odniesienia.

Heatmaps

Mapy ciepła mogą być stosowane jako nakładki na wybrane kamery w celu uzyskania szybkiego przeglądu obszarów ruchu w obrębie widoku z kamery. Mapa ciepła pokazuje kolorową mapę nałożoną na obraz wideo, przedstawiającą ilość ruchu w obrębie danego widoku z kamery. Dzięki tej nowej funkcji system CathexisVision wykorzystuje dane zestawione z Motion Database w celu wskazania obszarów ruchu.

Cyberbezpieczeństwo – szyfrowanie

Zgodnie z naszym stałym dążeniem do zapewnienia integralności systemu i danych, dodaliśmy do naszego systemu ulepszone środki bezpieczeństwa. Oprócz istniejącego bezpiecznego szyfrowania komunikacji między systemami wewnętrznymi, CathexisVision obsługuje teraz szyfrowanie wszystkich połączeń z witrynami zewnętrznymi i oferuje cztery poziomy szyfrowania do wyboru. Aby jeszcze bardziej zwiększyć bezpieczeństwo, dodaliśmy także bezpieczne połączenie z kamerą IP oraz szyfrowanie danych.