Cathexis jest definiowany przez potężne możliwości integracji, a metadatabase przechowuje informacje o systemach firm trzecich. Wiedza o metabazie i kontrola nad nią jest osiągana poprzez zaplanowane raportowanie metabazowe, które pozwala użytkownikom tworzyć i edytować raporty, a także przeszukiwać metabazę w celu wydobycia informacji. W naszym oprogramowaniu 2020 do zaplanowanych raportów metadanych dodano rozszerzone filtrowanie, co usprawnia proces raportowania, jeszcze bardziej ułatwiając użytkownikom filtrowanie poszukiwanych informacji